คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดพบผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 ( อาคาร 31 ชั้น 3 )

วันที่เผยแพร่ 02 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin-sc