คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
จดหมายข่าว

ฉบับที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2566

25 กันยายน 2566

ฉบับที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2566

19 กันยายน 2566

ฉบับที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2566

11 กันยายน 2566

ฉบับที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2566

04 กันยายน 2566

ฉบับที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2566

28 สิงหาคม 2566

ฉบับที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2566

21 สิงหาคม 2566

ภาพกิจกรรม
ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการความรู้(KM)
ระบบศิษย์เก่า
แบบประเมินเว็บไซต์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(เสิงสาง)
ข้อมูลการรับวัคซีนของนักศึกษา