คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจ

45

วารสารศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ประจำเดือนเมษายน 2562

86

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการสวมเสื้อวัฒนธรรมทุกวันศุกร์

124

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย

20

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"Leadership Development Program" เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

12

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

10

ขอมอบทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

22

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศตามปฏิทินการดำเนินการ

29

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครเข้ารับพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

437

ขอความอนุเคราะห์แจ้งอาจารย์ผู้สอน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดประเภทโควต้ากิจกรรมดีเด่นเข้าร่วมประชุม

74

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" โดย มูลนิธิ อายิโนะโมโต๊ะ

249

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เข้าโครงการราชภัฏเสริมโอกาส

204

ส่งผลงานเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561

76

แจ้งนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาให้เปล่า(วันไหว้ครู)

483

แจ้งนักศึกษาสัมภาษณ์ทุน กยศ.รายใหม่ ปี 2561

58