คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินทุนการศึกษาให้เปล่า(วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562

46

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

29

ประชาสัมพันธ์ : นักศึกษาสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจกับนวัตกรรมที่ทันสมัยส่งประกวด IDEA สร้างสรรค์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

56

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

46

เรียนเชิญศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน"คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

106

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานการสร้างคลิปวิดีโอไอเดียธุรกิจ

87

วารสารศิษย์เก่าเล่าเรื่อง ประจำเดือนเมษายน 2562

125

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรณรงค์ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการสวมเสื้อวัฒนธรรมทุกวันศุกร์

160

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย

37

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ"Leadership Development Program" เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

25

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

26

ขอมอบทุนการศึกษา ในโครงการ Luck draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

44

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้ารับการปฐมนิเทศตามปฏิทินการดำเนินการ

45

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสมัครเข้ารับพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

451

ขอความอนุเคราะห์แจ้งอาจารย์ผู้สอน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดประเภทโควต้ากิจกรรมดีเด่นเข้าร่วมประชุม

93